ਸ਼ਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਬੀ-ਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਦੀ

ਇਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੰ-ਬਾ-ਕੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨ-ਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨ-ਸ਼-ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼ਿ-ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੰ-ਦ ਪਿੱਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਤੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਆਵਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਵਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਮਿ-ਲਾ-ਵ-ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ, ਨ-ਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਹੀ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮ-ਨ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਮੱਖਣ ਦਹੀਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਲੋਂਗ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ,

ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵਾ-ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਰਹੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.