ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ

ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤੀ-ਪ ਤਨੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜੇ ਕ-ਲੇ-ਸ਼ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਗੁ-ਨਾ-ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾ-ਥ-ਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪਿਆ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨ-ਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿ-ਰੁੱ-ਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨ-ਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ-ਫੇਰੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾ-ਥ-ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼-ਰ-ਮ ਦੀ ਮਾ-ਰੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲ-ੜਾ-ਈ ਕ-ਲੇ-ਸ਼ ਝ-ਗ-ੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨ-ਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋ-ਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *