ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 35 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ,ਮੋਟਾਪਾ ਆਓਣ ਦੇ ਕਰਨ ਤਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂ ਮੋਟਾਪਾ ਆਓਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਓਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸਮੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਆਓਂਦਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਨੇ ਹਾਂ ਤੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਮੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸਾ ਜਾ ਗਰਮ ਪਾਨੀ ਪਿਓ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਪਿਓ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇ ਜਦੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਓ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਜਰੂਰੁ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ= ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੋ ਦੌੜ ਲਗਾਓ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ।ਨੁਸਖਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੀਕ ਨੁਸਖਾ ਹੋਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪ ਸੀਪ ਕਰ ਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ

ਤੱਕ ਕੁੱਜ ਨਾ ਖਾਓ,ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇ ਕਸਰਤ ਤੇ ਦੌੜ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਸਾਨੂ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੋ ਫੈਟ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਨੁਸਖਾ ਨੰਬਰ 2 ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ

ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਪ ਸੀਪ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕੇ ਇਹ ਜੋ 2 ਨੁਸਖੇ ਦਸੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *