ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਾ ਦੀਆਂ ਵ-ਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿ-ਆ-ਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪੰ-ਜ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੱ-ਸ-ਣ ਦਾ ਰਸ .ਸੇਂ-ਧਾ ਨਮਕ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ.ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਹਿਦ

ਅਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵ-ਰ-ਤ-ਣਾ ਹੈ .ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ.ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਸੇਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ

ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ .ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.