ਜੇ ਨਾੜ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 5 ਪੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਵੋ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਾਵੋ ਪੱਕਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਡਿ-ਸ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋ-ਜੀ-ਸ਼-ਨਾ ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕ ਪੋ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਇਦਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿ-ਸ-ਕ ਨੂੰ ਆ-ਰਾ-ਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾ-ਇ-ਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਵੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਸੋਵੋ ਸਿੱਧੇ ਸੌ-ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿ-ਸ-ਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾ-ਇ-ਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਵੋ ਇ-ਦਾਂ ਸੌ-ਣ ਨਾਲ ਡਿ-ਸ-ਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦ-ਬਾ-ਅ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ,ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਹ-ਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇ-ਲਾ-ਵਾ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਚ ਵਾ-ਯੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਭਿ-ਓਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਨਸਾਂ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਵੇ ਗਾ ਨ-ਸਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸਾਂ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦ-ਬਾ-ਵ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ-ਰੀ-ਜਾ-ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚ-ਟ-ਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਚਟਣੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਤੇ ਰਾ-ਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਸਵੇਰੇ ਹਲਕਾ ਜਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.