15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ-ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ

ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਵੀ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦੌ-ੜ ਤੋਂ ਨਾ-ਰਾ-ਜ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ-ਲ-ਸ-ਫੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਇਕ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸ-ਮੂ-ਹ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ.ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ. ਸੰ-ਗ ਸੁ-ਰ-ਖ ਸ-ਫ਼ੈ-ਦ ਦੋ ਸੌ ਚਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੂ-ਸੀ ਦਾ-ਨ. ਕ-ਊ-ਟੰ-ਗ-ਣ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼-ਤਾ-ਵ-ਰ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਸਾ-ਲ-ਵ-ਪੰ-ਜਾ ਸਾ-ਲ-ਵ-ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ,ਮ-ਸ-ਗੀ-ਰੌ-ਮੀ-ਰੇ-ਕ ਮਾਹੀ ਅਕਰਕਰਾ ਕੁ-ਢ-ਹੱ-ਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਵੀਹ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੱ-ਕ-ਲੇ ਕੁ-ਸ਼-ਤਾ ਫੌ-ਲਾ-ਦ ਅਤੇ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿ-ਖ-ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰ-ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐ-ਟ-ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਮ੍ਰਿ-ਤ-ਕਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਅਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *