ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜਦੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਐ-ਸੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਰ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਗੀਆਂ,ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਇ-ਰ-ਵੈ-ਦ-ਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ

ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌ-ਸ-ਲੀ ਕੇਸਰੀ ਪਰਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਕੀਮ ਬਕਾ ਕੰ-ਪ-ਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ

ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਲੀਆ ਠੰਡੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿੱਚ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਣ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ

ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *