ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਨਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

ਅਨਾਨਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁ-ਆ-ਦੀ ਫਲ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਆਮੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਫਾਈਬਰ, ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਾ-ਈ-ਟਿੰ-ਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਨ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ, ਜੂਸ ਜਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਨਜ਼ਰ ਵਧਾਉਣਾ-:ਅਨਾਨਾਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ-ਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋ-ਤੀ-ਆ-ਬਿੰ-ਦ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰ-ਨ੍ਹੇ-ਪ-ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੂ-ਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-:ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੋ-ਮੇ-ਲੇ-ਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉ-ਪਾ-ਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਸੈੱ-ਲ ਅਤੇ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ-:ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਨਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈ-ਲੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ-:ਇਸ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਬ੍ਰੋ-ਮੇ-ਲੇ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।ਜ-ਲੂ-ਣ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਲਈ-:ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅ-ਨਾ-ਨਾ-ਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.