ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਇਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪਿਓ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਕਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ ਪੇਟ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੇਟ ਆਫਾਰ ਆਉਣਾ ਪੇਟ ਚ ਜਲਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾ ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀਲੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ 2 ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੌਫ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਈ

ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਅਫਾਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਅਤੇ

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾਰਾ- ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *