ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ AC ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ

ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾ-ਹ-ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਕਿ ਏਸੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾ-ੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਚ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਭਰ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।AC ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ — AC ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਤੇ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਤਾ-ਵ-ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉ-ਲ-ਟੀ-ਆਂ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਹੀ-ਟ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਕ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਲ ਜਾਂ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹਨ। AC ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨੀ-ਆਂ- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.