ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਾਉਂਗੀ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ ਲੈਣੀ ਆ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ ਲੈਣੀ ਆ

ਖਸਖਸ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਚੀਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 50ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਆ,50ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ 25ਗ੍ਰਾਮ ਖਸਖਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਲੱਗੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗੁਨਗੁਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਲਵੋ

ਤੇ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਉਡਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਪਰ ਦੀ ਗੁਨਗੁਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨੀਂ-ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ–ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.