ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੋਜਾ ਜ-ਖ-ਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂ-ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ

ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਧੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦਿੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ-ਸ਼-ਪ-ਤੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇ-ਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਪੀਤਾ ਅਮਰੂਦ ਸੰਤਰਾ ਚੀਕੂ ਮੁਨੱਕਾ ਅੰਜੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਬ-ਜ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨੀ ਤੁਸੀ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਨਮਕ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ-ਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ ਚੁਕੰਦਰ ਆਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜਰ ਅਸਣ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ-ਸਾ-ਨ ਹਨ ਸ-ਰ-ਵਾਂ-ਗ ਆਸਣ

ਹਲ ਆਸਣ ਵ-ਪ-ਰੀ-ਤ-ਕ-ਰ-ਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਆ-ਸਾ-ਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿਲਾ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿ-ਕ-ਨਾ-ਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ, ਸ਼-ਰਾ-ਬ, ਨ-ਸ਼ੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.