ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ ਏਨਾ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੁੱ-ਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚ-ਮ-ਕਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ 1 ਚੁੱਟਕੀ ਨਮਕ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਚਾਰਕੂ ਦੇ ਦੋ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ,

ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਹਲਕੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰ-ਗ-ੜ-ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੀ-ੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਨਾ ਆਵੇ,ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.