ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਦਿਲ-ਰੁਟੀਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ

ਬਦਲਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈ-ਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤ-ਬਾ-ਹੀ ਮ-ਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

1.ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ-: ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਰੁ-ਟੀ-ਨ ਬਣਾਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।2. ਤਣਾਅ ਨਾ ਲਓ-:ਹਾਂ, ਤ-ਣਾ-ਅ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਅੱਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ-: ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਫਲ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾ-ਮ-ਲ ਕਰੋ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।4. ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ-: ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।5. ਅਖਰੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ-: ਆਪਣੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ‘ਚ ਅਖਰੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਅਖਰੋਟ ‘ਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.