ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਾਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ-ਸ਼-ਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਚ-ਸ਼-ਮਾ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਵੇ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ

ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ,ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹ-ਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਮੋਬਾਇਲ ਬੋ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈ-ਸ-ਮੀ-ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਫੇ-ਨਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਸਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕ-ਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *