ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ,ਮੇਹਦੇ ਦੀ ਜਲਣ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ

ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਗੈਸ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾ-ੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾ-ਰਾ-ਪ-ਣ ਆ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਪਣ ਰਹਿਣਾ ਚੱ-ਕ-ਰ ਜਹੇ ਆਉਣੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ

ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁ-ਆ-ਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਨੂ ਆਪਣੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱ-ਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਭੁੱ-ਖੇ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਦਾਤਣ ਜਾਂ ਮੰ-ਜ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ-ਭ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ 5 ਛੋਟੀਆਂ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ-ਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ

ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱ-ਬ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਾਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੇ-ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋ-ਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੀ ਥੋੜੀ ਸ-ਖ਼-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹ-ਲ-ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣੀ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 9872472 794 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂ-ਥ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ

ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *