ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਇਹ ਕਾੜਾ ਹਾਰਟ ਬਲੋਕੇਜ ਮੋਟਾਪਾ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਸਰੀਰ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਕਾ-ੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਡ ਬ-ਲਾ-ਕਿੰ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾੜੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਕਾ-ੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱ-ਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੌਂਗ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੌਂਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੁਲੱਠੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾ-ਤ ਕਫ਼ ਅਤੇ

ਪਿੱਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉੱ-ਬ-ਲ-ਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਏ ਏ ਦੋ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ੲਿੱਕ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ

ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ

ਵਿਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌੰ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਦੇਖ ਲਵੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.