Breaking News
Home / Entertainment / 7 ਦਿਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੂਗਾ

7 ਦਿਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੂਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੱਤ ਦਿਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਓ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹਾਰੇ ਲੈਂਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਨਾ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੂਹਾਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾਉਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਛੂਹਾਰਿਆ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਬਾਲ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ,ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: