Breaking News

ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹ 3 ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰਾਲ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾ-ਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਕਿਹੜੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ-ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਖੂ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿ-ਪੋ-ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿ-ਪੋ-ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ।ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋ-ਖ-ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ-ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ-ਨੋ-ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉੱਚ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋ-ਰ-ਨੀ-ਆ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਗੁੰ-ਬ-ਦ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *