4 ਦਿਨ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਾਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾੜਾ ਦੀ ਬਲੌਕਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਈਸਬਗੋਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ,ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਬਗੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਉਣ

ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵੇਚਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰੇ

ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦਸ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *