ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੋਟਾਪਾ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੋਪਾ ਗੀਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਇਕ ਅਮਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੋਛਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨ-ਮੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇ ਗਾ ਇਹ ਕ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਇਕ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਫਗਲ ਅਤੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਅਤੇ ਇੰ-ਸੋ-ਲੈ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿ-ਅੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗਠਿਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰੇਗਾ ਕਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੋਪਾ ਗੀਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰੱਖੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.