ਬੱਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ ਖਾ ਲਵੋ-ਮਿਲੇਗੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਿਲੇਗੀ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਐਸੀ ਤਾ-ਕ-ਤ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾ-ਇ-ਦ ਅਤੇ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾ-ਇ-ਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਰਾਤੀਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 50 ਗਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਾਰਾ 50ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱ-ਪ-ੜ-ਛਾ-ਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *