ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵੋਂਗੇ-ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੋ

ਗੁੜ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੀ-ਜ-ਨ-ਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ-ਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਸਟ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡ-ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁੜ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀ ਥੈਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੰਗਾਓ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ-ਬ-ਜੈ-ਕ-ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾ-ਜ਼ਿ-ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.