ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ 90 ਸਾਲ ਤਕ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ

ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਘਟੇਗੀ ਮੁਟਾਪਾ ਘੱਟਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮ-ਖਾ-ਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰ-ਦ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਤ-ਰ ਏਕ ਚੌ-ਥਾ-ਈ ਕੋਹਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਖਾ-ਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮ-ਖਾ-ਣੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਭੂ-ਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.