ਬਸ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ-ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਰਚ ਵਰਦਾਨ ਕਿਵੇ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਿਰਚਾ ਖਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਟਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਬਤ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿ-ਰ-ਮਾ-ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾ-ਪ-ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰ-ਦਾ ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇ-ਸ-ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *