ਗੇਂਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਬਸ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੇਂਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਐਂ-ਟੀ ਵਾਇਰਲ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਅਤੇ

ਐਂ-ਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾ-ਡੇ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿੰ-ਸੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮੌ-ਕਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਦਰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਫੁੰ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ

ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਉਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਏਕ ਹਫਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.