ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲਵੋ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਿੰਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 5-6 ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਣੇ ਹਨ ਮੇਥੀਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ,ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰ-ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਨਿੰਮ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਖੂ-ਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿੰਪਲ ਫਿੰ-ਸੀ-ਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਅਰ ਫੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾ-ਮ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ

ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਰੂਰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾ-ਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਨਸੀਆ ਫੋ-ੜਿ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾ-ਤ-ਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਲਈ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾ-ਤ-ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹੋਏ

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ਵਿੱਚ ਖੱਟੀ ਦਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਅ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਇਆ ਕਲਮ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ

ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਗ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.