ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਪੱਥਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੁ-ਰ-ਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁੱਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਆ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਚੱ-ਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ,ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ-ਥ-ਰੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪਿੰਡੀਆ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿ-ਚ-ਕਾ-ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੱ-ਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰ-ਡੀ-ਆ ਨੂੰ

ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 22 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ-ਥ-ਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਸੀਂ ਟੈ-ਸ-ਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.