ਕੀਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ

ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਕੀਵੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ-ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ

ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰ-ਘਾ-ਉ-ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾ-ਇ-ਟੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦ-ਸ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਸ-ਤ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ : ਕਈ ਖੋਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਵੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਦਾਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਧੱਫੜ।

ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ: ਕੀਵੀ ‘ਚ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.