Breaking News
Home / Entertainment / ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ-ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋ 3 ਘੰਟੇ ਪੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ

ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ-ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋ 3 ਘੰਟੇ ਪੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਫਿਨਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਇਕ ਤੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਜਾ ਫਿਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਸਾਰਾ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋਂ 25 ਲੋਗ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋ ਇਸ ਧੁਤੂਰੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਉ-ਤਾ-ਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੌ-ਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਓਸ ਲੌਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਜੇਕਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ-ਘ-ਰ-ਪ-ਤ-ਨ ਪ-ਤ-ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: