ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ-ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੂ-ਸ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾ-ਇ-ਬ-ਰ ਵਾਲਾ ਐ-ਲੋ-ਵੀ-ਰਾ ਜੂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਜੂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁ-ਟ-ਕੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇ-ਟ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 2 ਚੱਮਚ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਜੂ-ਸ ਵਿਚ 1

ਚੁੱਟਕੀ ਹਲਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੂਸ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜ ਚਮਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਅੱਠ

ਦਿਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿ-ਜ-ਲ-ਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਨ ਦਾ ਚੂਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਦਾਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਜੋ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋ-ਜ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ-ਰਿ-ਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰਫ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲ-ਫਾ-ਫੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿ-ਕਾ-ਈ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਗਾਹ ਤੇ ਹੀ ਸਿ-ਕਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਟਾ-ਇ-ਮ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋ-ਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ-ਰਾ-ਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.