ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ 7 ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋ-ਮੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।OMH ਦੀ ਮੁ-ਹਿੰ-ਮ ‘ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੋ-ਕ-ਸ’ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈ-ਲੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 7 ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।1. ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਲੈਣਾਫਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਬੰ-ਨ੍ਹ-ਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲੂਬੇਰੀ, ਕੇਲੇ, ਬਰੈਨ ਸੀਰੀਅਲ, ਸਪਾਉਟ ਅਤੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।2. ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ, ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ ‘ਚ ਬੰ-ਦ ਬੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲੋ-ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਸਵੈ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਚੂ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਫੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

3. ਸੋਏ ਤੋਂ ਬਚਣਾਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਇਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋਇਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾ-ਈ-ਟੋ-ਐ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਜ-ਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

4. ਮੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਣਾਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੀ-ਮ-ਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ, ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣਾਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦੇ-ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

6. ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਤ੍ਰਿ-ਪ-ਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

7. ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਖਾਣਾਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਲੇ ਹੋਏ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.