ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ

ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਇਕ ਹੀ ਐ-ਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ

ਆਈਡੈਟੀਕਲ ਟਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਹਿਸਿਆ ਵਿਚ ਵਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰਟੋਨਲ ਟਵਿੰਸ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੋਂ ਬਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਵਿੰਸ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ

ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *