ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 5 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਫਲ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਸੌਂਫ ਦੇ ​​ਫੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੌਦਾ Ilysaceae ਨਾਮਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਐਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰ ਐਨੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਸੌਂਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਜਾਣਾਂਗੇ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?-:ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ​​ਐ-ਥੇ-ਨ ਐ-ਟ-ਰੈ-ਕ-ਟ ‘ਚ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ​​ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਫੰਗਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰ-ਗ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋ-ਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ‘ਚ ਐ-ਨੀ-ਥੋ-ਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ-:ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ

ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਆਇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਲਈ ਚਬਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ-:ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ​​ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਦ-ਸ-ਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉ-ਲ-ਟੀ-ਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸੌਂਫ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੇਢ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿ-ਗਾ-ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *