ਜੀਰਾ,ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ 5 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵਰਤੋਂ

ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਜੀਰਾ,ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੈਨਿਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਰਾ, ਫੈਨਿਲ ਅਤੇ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੈ-ਲੋ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਰੱਖੇ: ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ-ਲਾ-ਈ-ਸੈ-ਮਿ-ਕ ਇੰ-ਡੈ-ਕ-ਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ : ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਸੌਂਫ, ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਵਾਈਨ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਵੀ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ,ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੈਨਿਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੀਰਾ, ਅਜਵਾਈਨ ਅਤੇ ਫੈਨਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-:ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਦੇ ​​ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ, ਅਜਵਾਈਨ ਅਤੇ ਫੈਨਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੈਨਿਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਾਊਥ ਫ੍ਰੈ-ਸ-ਨ-ਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਰਾ, ਕੈਰਮ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੈਨਿਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *