ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀ-ਟ-ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟਿ-ਕ-ਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰ-ਡ, ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍-ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਅੰਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈ-ਟਾ-ਬੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ-ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋ-ਗ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ.
ਲੀਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਬਦਬੂ-ਜਾਣੋ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ-ਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅੰਬ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈ-ਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ-ਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ

ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਦੀ ਚਟਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪਰਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੇਟ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ, ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ : ਕੱਚੇ ਅੰਬ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਾਓ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.