ਨਿੰਬੂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ

ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕੰ-ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤ-ਰੋ-ਤਾ-ਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ 3-4 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਪੀਸਿਆ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁ-ਹਾਂ-ਸਿ-ਆਂ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ ਦੁਹਰਾਓ, ਕ-ਬ-ਜ਼ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਅਚਨਚੇਤ ਭੋਜਨ, ਤਲੇ ਹੋਏ, ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਟਾ ਡ-ਕਾ-ਰ, ਪੇਟ ਖ-ਰਾ-ਬ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ, ਇ-ਲਾ-ਇਚੀ ਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ, ਕੈਰਮ ਬੀਜ, ਜੀਰਾ, ਚੀਨੀ ਪੀਸ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਗਲੇ ‘ਚ ਭਾਰੀਪਨ, ਗਲੇ ‘ਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਭੁੱ-ਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਬ-ਰ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ..ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਦੋ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰ-ਗ-ੜ-ਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ।

ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਨੌ-ਸਾ-ਦ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹ-ਰ-ਪੀ-ਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ।ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ, ਬੇਵਕਤੀ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕੇਲੇ ‘ਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ, ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਆਉਣਾ, ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਨ, ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ, ਉਪਚਾਰ ਆਮ ਹਨ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.