ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸੁਣੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨੁੱਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਈ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ-ਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਤਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁਟਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਟਾਪਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.