5 ਦਿਨਾਂ ਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਜੂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਉ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਠ ਤੇ ਰਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝੁ-ਕ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖੜਾਣਾ ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਾਂ ਨੂਂ ਅਕੜਾ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300ml ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਜਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.