4 ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉ-ਠ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆਦੀ ਹੋਰ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਰਚ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉ-ਪ-ਰ-ਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.