ਸ਼ੂਗਰ 380 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 480 ਘਰੇ ਬਣਾਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ 300 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 480 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਸਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੀ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਥੀ ਦੇ ਦਾ-ਣਿ-ਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮੇਥੀ ਦਾ-ਣਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਭਿਉਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਮਣ ਦੀ ਜਾਮਣ ਦੀ ਗੁ-ਠ-ਲੀ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਮਣ ਦੀ ਗੁ-ਠ-ਲੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਕੋ-ਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁ-ਸ-ਕਾ-ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾ-ਈ-ਰ-ਡ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ,ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ ਗਲੋਏ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਇ ਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ

ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ ਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲੋ ਦੇ ਕਾ-ੜ੍ਹੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਕਾ-ੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਿਟਾਮਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਂ-ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁ-ਸ-ਕਿ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁ ਸ ਖ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਭੈ-ੜੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾ ਇ ਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *