ਮਰਦਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚ ਬਣਾਓ ਢਾਈ ਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਸੁ-ਕਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਛਿੱਲੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ,ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸ-ਵਾ-ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੱ-ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਮਾ-ਸ-ਟ-ਡ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.