ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਹ 5 ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖੋ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖ-ਬ-ਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰ-ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌ-ਰੇ ਨਾਲ ਮ-ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾ-ਮ-ਲਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ

ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰ-ਤ-ਤ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਖੋ-ਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿ-ਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ-:ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 28,584 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 20-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੋ-ਜ-ਕ-ਰ-ਤਾ-ਵਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖਤਰਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਡ-ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ।

ਮੌ-ਤ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ-:ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱ-ਧਾ ਸ-ਬੰ-ਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?ਇਸੇ ਲਈ ਖੋ-ਜ-ਕ-ਰ-ਤਾ-ਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨੀ-ਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ,ਦਿਲ ਦੀ ਚੰ-ਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ,ਓਮੇਗਾ-3, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ।ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਜਾਗਿੰਗ, ਸਾ-ਈ-ਕ-ਲਿੰ-ਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖੋ।ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖੋ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਟੇ-ਟਿ-ਵ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.