ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰੌਂਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਤਰੀਕਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰੌਂਠੇ ਵਰਗੀ ਮੋਟੀ ਮਲ਼ਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੋ ਚੱਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਨਾਰੀਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਧਿ-ਆ-ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ

ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਲਗਦੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱ-ਕ-ਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਇਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀ ਮ-ਲ਼ਾ-ਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਧੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.