ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਂਵਲਾ,ਆਂਵਲਾ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੇਅਰ ਫੋ-ਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ,

ਆਂਵਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਡੈਂ-ਡ-ਰ-ਫ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਪੋ-ਸ਼-ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱ-ਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੋ-ਮੂੰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮ-ਹਿੰ-ਦੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ

ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲ-ਗਾ-ਉ-ਣੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.