ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-10 ਮਖਾਣੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ

ਮਾਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼-ਰੂ-ਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੋ-ਟ-ਸ ਸੀ-ਡ, ਫੌਕਸ ਨਟ, ਪ੍ਰਿ-ਕ-ਲੀ ਲਿ-ਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ-ਠਿ-ਆ-ਈ-ਆਂ,ਨ-ਮ-ਕੀ-ਨ ਅਤੇ ਖੀਰ ਅ-ਕ-ਸ-ਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਖਾ-ਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ,ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ,ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ,ਆ-ਇ-ਰ-ਨ, ਜ਼ਿੰ-ਕ ਆਦਿ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਆ-ਰ-ਟੀ-ਕ-ਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁ-ਹਾ-ਨੂੰ ਮਖਾਨੇ ਦੇ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

1.ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰੋ-:ਮਖਾਨਾ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁ-ਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦ-ਸ-ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।2.ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਖਣ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੁ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

3.ਦਿਲ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।4.ਤ-ਣਾ-ਅ ਦੂ-ਰ ਕਰੋ-:ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 8-10 ਮੱਖਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

5.ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ-:ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਖਾਨੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।ਮਖਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ-:ਮੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਨੈ-ਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਘਿਓ ‘ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨ-ਮ-ਕ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.