1 ਚੱਮਚ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਲ਼ਾ ਕਰੋ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁ-ੜ-ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱ-ਟ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ

ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈ-ਚੁ-ਰ-ਲ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ-ਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਮਹਿੰਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਇਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੱਪ

ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੌਫੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ੨ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ

ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲ-ਗਾ-ਤ ਨਾਲ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਦੇ

ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ-ਨ-ਤਾ-ਲੀ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਕੱ-ਵਾ-ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.