ਹਫਤੇ ਚ 1 ਵਾਰ ਗੁੜ ਚ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਤੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ

ਫੇ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਉਸ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 15 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਚਮਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਚਮਚ ਗੁਲਾਬਜਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਚੱਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਚਮਚ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੇਸਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੇਸਟ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੇਸਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸਟ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.