ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰ-ਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰ-ਜਾ-ਹ ਗਾ੍ਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ‌।ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰ-ਢ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ-ਤ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲਾ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਅਜਵਾਇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਵਾ-ਤ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ-ਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਇਸ ਚੂਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਚੂਰਣ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂ-ਰ-ਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁ-ੜ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾ-ਤ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਆ-ਵਾ-ਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਗਰੀਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ, ਭਿੰਡੀ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ,ਤਿਲ, ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.