ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਚੀਜ ਮਿਲਾ ਲਓ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜੋ-ੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੱ-ਲ-ਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ,

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀ-ਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈ-ਸ ਨੂੰ ਆਉਣ

ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗ-ਰੈਂ-ਡ-ਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅ-ਦ-ਰ-ਕ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋਡ਼ਾਂ

ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿ-ਕ-ਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾ-ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *